FIRMAST


Linna Grupp Kinnisvara OÜ

Omab kinnisvaraalaseid töökogemusi aastast 1996.

Linna Grupp Kinnisvara

Teostab hindamisi erinevatele pankadele, krediidiasutustele ja liisingfirmadele.
Hindamiste teostamise aluseks on EKHÜ (Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu) poolt väljastatud
atestaat nr EH 020605.

Linna Grupp Kinnisvara

Korraldab kinnisvara ostu ning müüki, üüri- ja rendilepingute sõlmimist.
Meid ümbritsev keskkond on pidevas muutumises ja inimeste vajadused muutuvad ajas.
Usume, et meie firma töötajate vahendusel leiame Teile sobivaima lahenduse, pakkudes professionaalset kinnisvarateenust.
Oleme usaldusväärsed, avatud ning ausad.
Meie klient on meie partner.